HZ.PEYGAMBERİMİZİN HAYATI
  HAYATI     

Hz. Muhammed (s.a.v.) 571 yılında Mekke'de doğdu. Mekke'nin ve Arabistan'ın en nüfuslu kabilesi olan Kureyş'in, Benihaşim (Haşimoğulları)   boyundandır. Babası Kureyş kabilesinin lideri ve Mekke yöneticisi olan Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah, annesi ise yine aynı kabilenin Zühre boyundan Vehb bin Abd Menaf'ın kızı Amine idi. Babasını doğmadan,   annesini ise altı yaşında kaybeden Hz.Muhammed (s.a.v.)  büyükbabasıAbdülmuttalip'ın himayesine girdi. Hz.Muhammed (s.a.v.), sekiz yaşında iken Abdülmuttalip'de ölünce, amcası Ebu Talib'in yanına alındı. 10-12 yaşlarında çobanlık yapmak zorunda kaldı. Bu ağır koşullara rağmen Hz.    Muhammed (s.a.v.) mazbut bir hayat sürmekte, dürüstlüğü ve doğruluğu ile tanınmaktaydı. Bu yüzden henüz gençliğinde herkesin takdir ve saygısını   kazanmış, "Muhammed (s.a.v.) el-Emin" diye anılmaya başlamıştı.
Hz. Muhammed (s.a.v.)  gençliğinde, ticaretle uğraşan amcası ile Suriye'ye gitti. Daha sonra Hz. Hatice bint Huveylit adında zengin bir dul kadının,  ticari işlerini yürütmesi için yaptığı teklifi kabul etti. Hz. Muhammed (s.a.v.) 595 yılında Hz. Hatice ile evlendiğinde 25, Hz. Hatice ise bu sırada 40 yaşındaydı. Hz. Muhammed (s.a.v.)  bu evlilikten sonra da bir süre ticaretle uğraştı. 40 yaşına yaklaşırken, hayatında dönüşüm belirtileri baş gösterdi. Bu sırada, topluluktan uzaklaşmak ve vaktinin çoğunu düşünceye dalmak eğilimi kendisine hakim olmaya başlamıştı. Bu amaçla, Mekke yakınlarında bulunan Hira dağındaki mağaraya gider, uzun süre orada kalır,vaktini düşünmekle       geçirirdi. Kendisini en çok düşündüren toplumun içinde bulunduğu maddi ve  manevi çöküntüydü. Hz. Muhammed (s.a.v.) 40 yaşında iken, Hira dağında   kendisine ilk vahi geldi. Bu vahi, ALLAH (c.c.)  tarafından Cebrail adlı  melekaracılığı ile gönderilmişti ve "İkra" diye   başlayan surenin ilk ayetleriydi. Bunun üzerine büyük bir heyecan içinde    titremeye başlayan Hz. Muhammed (s.a.v.)  evine döndü ve eşi Hz.  Hatice'den kendisini örtmesini istedi. Sükunet bulduktan sonra yaşadığı bu olayı eşine anlattı ve vahyedilen ayetleri okudu. Hz. Hatice hemen  peygamberliğine inandı ve ilk Müslüman oldu. Daha sonra Hz. Ebu Bekir,  Hz. Ali ve azat ettiği kölesi Zeyd'e peygamberliğini açıkladı. Hepsi inanıp Müslümanoldular.
Hz.Muhammed  
(s.a.v.),güvendiği kimselere,  peygamber olduğunu gizliden gizliye anlatıyordu. Üç yıl süren bu gizlilik  içinde hiç vahi gelmedi. Yine Hira'da iken Hz. Muhammed (s.a.v.) 'eikinci vahi geldi. Hz. Muhammed (s.a.v.) ALLAH (c.c.)'tan gelen emirle, işi  gizlilikten çıkararak peygamber olduğunu açıkça ilan etti ve Mekke halkından    peygamberliğine inanmalarını istedi. Kureyş kabilesinin şefleri Hz. Muhammed (s.a.v.) in bu davranışlarını önceden ciddiye almadılar. Fakat  İslâmiyet, özellikle yoksul halk ve köleler arasında gittikçe yayılıyor ve güçleniyordu. Bunun üzerine endişeye düşen Kureyş liderleri, Hz.Muhammed (s.a.v.) e ve ona inananlara baskı yapmaya başladılar. Ayrıca islâmiyet, onların putlarına karşı çıktığı için hem siyasi nüfuslarını  kaybetmek, hem de Kabe'deki putlar sayesinde elde ettikleri maddi çıkardan yoksun kalmak tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyorlardı. Hz. Muhammed (s.a.v.)ise kendisine ve arkadaşlarına yapılan tüm baskılara rağmen İslâmiyet'i yaymaya devam ediyordu. Baskılara ve işkencelere  dayanamayan Müslümanların bir kısmı, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in izni ile Habeşistan'a göç  etmek zorunda kaldılar.
Mekke dönemindeki belli     başlı olaylardan biri de  Miraç'tı. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gece      Mekke'den, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gittiğini, oradan da meleklerin eşliğinde göklere ve ALLAH (c.c.)'ın huzuruna çıktığını açıkladı. Bu olay Kureyş liderlerinin Hz. Muhammed (s.a.v.)'e çok sert davranmalarına ve yalancılıkla suçlamalarına yol açtı. İslamiyet'in Mekke'de yayılmasının imkânsız denecek kadar güç olduğunu gören Hz. Muhammed (s.a.v.) , İslâmiyet'i daha rahat  yayabileceği bir yere gitme kararı aldı. Bu amaçla Taif'e gittiğinde Taifliler,Kureyşlilerin etkisi ile Hz. Muhammed (s.a.v.) 'e hakaret ettiler ve kendisini çocuklarına taşlattılar. Hz. Muhammed (s.a.v.) ); Medine'den, Hac amacı ile Mekke'ye gelen bazı kabile liderleri ile gizlice konuşup anlaştıktan sonra Mekke'den Medine'ye Hicret  edilmesine karar verdi.Müslümanların hepsinin Mekke'den çıktığını öğrenen Kureyş liderleri, Hz Muhammed(s.a.v.)'in de Medine'ye giderek İslâmiyet'in  yayılmasını ve güçlenmesini önlemek için onu öldürmeye karar verdiler. Her  boydan bir kişi  seçilecek ve bunlar hep birlikte gidip Hz. Muhammed (s.a.v.) i öldüreceklerdi. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) daha önce bu olayı öğrenmiş ve Hz. Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Hz. Muhammed (s.a.v.)ve Hz. Ebu Bekir, Mekke yakınlarında Sevr mağarasında üç gün saklandıktan sonra, 20 Eylül 622 günü Medine yakınlarındaki Kuba mevkiine vardılar. Burada Medineliler tarafından karşılanan Hz.Muhammed (s.a.v.) bizzat kendisinin de inşaatında çalıştığı yeryüzünün ilk camiini Kuba'da yaptırdı. 14 günlük misafirlikten sonra Medine'ye doğru yola çıkan Hz. Muhammed (s.a.v.)  Kuba ile Medine arasındaki Benisalim semtinde ilk Cuma namazını kıldı ve Medinelilerin sevgi gösterileri arasında şehre girdikten sonra, Hz. Ebu Eyyubi Ensari'ya misafir oldu. Medine'de hem İslâmiyet'in ilkelerini halka öğretiyor, hem de tüm siyasi, askeri ve idari işleri orada arkadaşları ile görüşüp kararlaştırıyordu. Artık hem peygamber, hem de devlet başkanıydı. İslamiyet'e davet ettiği kabilelere elçiler gönderiyor, İslamiyet'i kabul eden yerlere valiler ve kadılar tayin ediyordu. Hz. Muhammed (s.a.v.), askeri düzenlemeler yaparak İslamiyet'i korumaya kararlıydı. Mekkeliler ise hicretin ikinci yılında düşmanca tavırlarına devamediyorlardı. Mekke ve Medine arasında bulunan Bedir'de yapılan savaşıMüslümanlar kazandı. Mekkeliler bu savaştan sonra yeni kuvvetlerle Uhut dağı eteklerinde yeniden İslâm ordusuna saldırdı. Müslümanların lehine devam eden savaşta artçı kuvvetlerin yerlerinden ayrılarak savaşa katılmaları savaşı Mekkelilerin lehine çevirdi. Bu savaşta Hz. Muhammed (s.a.v.)'in amcası Hz. Hamza ve birçok Müslüman şehit düştü ve Hz. Muhammed (s.a.v.) yaralandı.    Mekkeliler bu zaferden sonra 627 yılında Hayber Yahudilerini de yanlarına alarak, Medine üzerine yürüdüler. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekkelilerin saldırılarından korunmak için Medine kentinin etrafına hendekler kazarak  savunmaya geçti. 20 gün süren ablukadan bir sonuç alamayan düşmanlar dağılıp gittiler. Hendek savaşından sonra Müslümanlığınortadan kaldırılamayacağı kanısı yaygınlaştı.Pek çok kabile İslâmiyet'i kabul etti.Mekkelilerle 628 yılında Hubeydiye anlaşması yapıldı. Hz. Muhammed (s.a.v.)in o yıl hac yapmaktan vazgeçmesini ancak ertesi yıl serbestçe gelip hac  yapabileceğini öngören bu antlaşma ile Mekkeliler ilk defa Hz. Muhammed (s.a.v.)'in gücünü kabul ediyorlardı. Ertesi yıl Yahudilerin elinde bulunan Hayber kalesi ve çevresi alındı. Hz. Muhammed (s.a.v.) 630 yılında 10.000 kişilik bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü, direnmenin sonuç vermeyeceğini düşünen Mekkeliler şehri teslim ettiler. Mekke halkının büyük çoğunluğu İslâmiyet'i kabul etti.Bizanslılarla da çarpışan Müslümanlar, Hint okyanusundan Suriye sınırlarına, Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir alana yayılmışlardı. 632 yılında 100.000 kişilik bir kafileyle hacca giden Hz. Muhammed  (s.a.v.) ünlü veda hutbesini okudu. Bu hutbe İslâm dinin birçok önemli  ilkesinin anlatıldığı bir konuşma idi. İnsanlar arasındaki eşitlik,kadın haklarına saygı gösterilmesi, tefeciliğin ve kan davalarının  yasaklanması gibi birçok sosyal konuyu kapsıyordu. Veda haccından sonra   Medine'ye dönen Hz. Muhammed (s.a.v.)aniden rahatsızlandı. 8 Haziran 632 tarihinde, eşi Ayşe'nin kucağında vefat etti. Hz. Ayşe'nin odasına defnedildi ve burası daha sonra türbe haline getirildi.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in erkek  çocuklarının üçü de evlenme çağına gelmeden ölmüşler, dört kız çocuğundan yalnız Ali ile evlenen Fatma çocuk sahibi olmuştur

 

Sayfayı Yenile!Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: taner( taner.hotmail.com ), 06.10.2011, 16:45 (UTC):
çok kısa keşke biraz daha uzun olsaydıBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

FAYDALI BILGI
 
Reklam
 
GÜNCEL
 


TÜM İLLER İÇİN
3 GÜNLÜK
HAVA TAHMİNİ

ESMA'ÜL HÜSNA
 
REKLAM ALANI 1
 
REKLAM ALANI 2
 


E-BORDRO 
BU GÜN 25 ziyaretçi (110 klik) GİRİŞ YAPMIŞTIR
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
PRATİK BİLGİLER  - NÜKTELER  -   DİNİ BİLGİLER  - İLGİNÇ BİLGİLER  - LİNKLER  - ÖNEMLİ LİNKLER  - RESMİ SİTELER  - E-REHBER   - GÜZEL RESİMLER  - ARDAHAN RESİMLERİ  - BİTLİS RESİMLERİ -  GÜROYMAK RESİMLERİ  -  ÇILDIR RESİMLERİ  -  DİNİ RESİMLER -   RÜYA TABİRLERİ -   TİRYAKİ SÖZLER - KOMİK VİDEOLAR -   RÜYA TABİRLERİ - ARDAHAN TEDAŞ -   TEDAŞ PERSONELİ HATIRA SAYFASI RESİMLERİ -   ARDAHAN TEDAŞ ÖZEL SAYFASI -   HTML KODLARI -   OYUNLAR -   PROGRAM İNDİR -   KURAN DİN LE -    YOU TUBE GİRİŞ

fare
PRATİK BİLGİLER SİTENİZ
BAZEN ARAYIPDA BULAMADIĞINIZ HER TÜRDEN AKLINIZDA KALABİLECEK KISA-ÖZ BİLGİLER