ENERJi OZELLESTiRMESi

  ARDAHAN VALILIK BINASI YANGIN VIDEOSU IZLE
   ARAS EDAŞ DEVRİ ERTELENDİ
Aras EDAŞ 25.09.2008 ihale edilmiş ve devir için gün sayılırken, Tes-İş'in başvurusuyla devir işlemleri şimdilik ......

ARAS EDAŞ ÖZELLEŞTİRME İHALE PAZARLIĞI  YAPILDI:


ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA:
Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, sınırlı da olsa 2009 yılında elektrik dağıtım ihalelerinde mesafe alacaklarını düşündüğünü söyledi.

Kilci, 10. Uluslararası Enerji Arenası Toplantısında yaptığı konuşmada, dağıtım özelleştirmelerinin 2009'da aynı kararlılıkla devam etmesini öngördüklerini bildirdi. “Ancak dünyadaki gelişmelerden etkilenebilir” diyen Kilci, bu gelişmelerin etkilerinin henüz değerlendirmesini yapmadıklarını ifade etti.

Beklenilen devir işlemleri tamamlandığında bu değerlendirmeyi yapabileceklerini belirten Kilci, şöyle devam etti:
“Bu kapsamda 2009'u yeniden gözden geçirme durumunda kalabiliriz. Ama sınırlı da olsa 2009 yılında elektrik dağıtım ihalelerinde mesafe alabileceğimizi düşünüyoruz. Elektrik üretim santrallerinin özelleştirmesinde ise ÖİB sadece ihale işlemlerini yürütmekle sorumlu olacak. Enerji Bakanlığı bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarda 2009'da daha somut bir aşama katedilebileceğini düşünüyorum.”

Kilci, 2007 yılı sonunda SEDAŞ ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalelerinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Yakın bir zamanda devir işlemleri sonuçlanacak” dedi.

Meram ve Aras bölgelerinde de ihalelerin yapıldığını kaydeden Kilci, ihale sonuçlarının Rekabet Kuruluna sunulduğunu, 2009 yılının ilk yarısında bu iki bölgenin devir işlemlerinin de sonuçlanacağını söyledi.
KAYNAK:HÜRRİYET 13.11.2008

 

ÖZELLEŞTİRME SONRASI İŞÇİ-MEMUR NAKLİ OLURMU :
24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 2 inci maddesinde kanunun kapsamı sayılmış bulunmaktadır. Anılan Kanunun "Kuruluşlardaki Personelin Nakli" başlıklı maddesinin 1 inci fıkrasında "Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler."hükmü yer almaktadır.

 Günlerdir beklenen ARAS EDAŞ'ın özelleştirilmesi için açılan ihale pazarlığı bu gün nihayet sonuçlandı.İhalede nihai pazarlık görüşmelerinde  en yüksek teklifi Kiler A.Ş. vermiştir.Kilerin teklif ettiği 128 milyon 500 bin ABD Doları ihaledeki en yüksek teklif olarak değer kazandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanı Yardımcısı Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan ihalede, başlangıç tutarı 128 milyon dolar, artırım aralığı ise 500 bin dolar olarak belirlendi.

Açık artırmanın ilk turunda Aşkale Çimento Sanayi Ticaret A.Ş teklif vermezken, Kiler Alış Veriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 128 milyon 500 bin dolar ile en yüksek teklifi verdi.

Böylece elektrik dağıtımında özelleştirme ihalesi teknik olarak tamamlanmış oldu. Aksu, ihale komisyonu kararının Rekabet Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun görüşleri alındıktan sonra, ihalenin Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayına sunulacağını, onayın ardından sözleşme sağlamak üzere şirketin davet edileceğini, ödemeler tamamlandıktan sonra da hisselerin şirkete devredileceğini bildirdi.
    Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, yapılan Meram Elektrik ihalesini çok istediklerini belirterek, fiyat çok yükseldiği için alamadıklarını söyledi. Enerji sektöründe büyümek istediklerini ve ikinci bir dağıtım bölgesi daha almak istediklerini aktaran Kiler, üretim özelleştirmeleri ile de ilgilendiklerini aktardı. 7 ilin yer aldığı Aras Elektrik'in 800 bin abonesi bulunuyor. Bölgedeki kayıp kaçak oranı ise yüzde 30 civarında. Kiler, hedeflerinin beş yıl içerisinde kayıp kaçak oranını yüzde 5'e düşürmek olduğunu kaydetti.
   Sonucu dört gözle bekleyen ARAS EDAŞ personeli şaşkınlık ve karamsarlık içindeler.Kimin ve kime ne olacağı net bilinmeyen özelleştirme sonrası, herkesi derin düşünceye sokmuştur.Gerek işçi gerekse memur personel için hiç bir yol henüz gösterilmezken ,personelin tek avuntusu ,devletin kimseyi mağdur etmeyeceği düşüncesidir.Özellikle koruma güvenlik personeli olarak çalışanlar tamamiyle karamsarlık içindeler.Türkiye genelinde Güvenlik  görevi, özelleştirilip özel güvenliğe devredilmiştir.Fakat Aras Edaş,daha önce ilan edilen ve herkes  ihale olacak diye beklerken ihale günü ihalelerin iptal edilmesi herkesin kafasını karıştırmış ve o tarihten sonrada ihaleye çıkılamamıştı.Umarızki Blok satış hayırlı bir şekilde sonuçlanıp,herkes en az zararla kortulur.Hepimize ve Türkiyemize hayırlı olsun.25.09.2008

Anılan hüküm uyarınca kapsama dahil kurumlarda görevli
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışanlar(memurlar),
2- Sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar,
3- İş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan a)genel müdür,
b) genel müdür yardımcısı,
c) teftiş kurulu başkanı,
d) kurul başkanı,
e) daire başkanı,
f) müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü,
g) müfettiş ve müfettiş yardımcısı,
i) müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personelin diğer kurum ve kuruluşlara nakli düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu açıklamadan da anlaşılacağı üzere; 4046 sayılı Kanun uyarınca özelleştirilen kuruluşlarda görevli İş Kanununa tabii işçi statüsünde idari memurluğa atanan personelin özelleştirme sonucu başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakline ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

                           KAYNAK:MEMURLAR.NET    29.08.2008
 
ÖZELLEŞTİRME SONRASI
İSÇİ PERSONELİN DURUMU;
DEVIR SOZLESMESINE EK OLARAK YAPILAN ZEYILNAMEYE GORE, ISCI PERSONEL (SENDIKALI, SENDIKASIZ, DAIMI VE SURELI) HERHANGI BIR AYRIMA TABI TUTULMAKSIZIN 3 YIL SURE YATIRIMCI SIRKETTE CALISMAYA DEVAM EDEBILECEKLERI VE YATIRIMCI SIRKETIN DE MEVCUT ISCI PERSONELIN % 95'INI KORUYACAGI HUSUSUNDA MADDE EKLENDIGI BELIRTILDI.

OZELLESTIRME SONRASI EN BUYUK IS GUVENCESI SIKINTISINI CEKEN ISCI ARKADASLARIMIZA BU GUZEL HABER HAYIRLI OLSUN. IS GUVENCESI ILE HUZURLU BIR SEKILDE CALISMAYA DEVAM.....
 
Bilindiği gibi şirketimiz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Blok satış ve İşletme hakkı Devri yöntemi ile özelleştirilecektir. Şirketimiz hakkında son teklif verme tarihi 15/09/2008 olarak belirlenmiştir:
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda personel nakil işlemleri 4046 sayılı Kanunun 22. maddesinde düzenlenmiştir.
Şirketimizde 657 sayılı D.M.K.na tabi personel ve 399 sayılı K.H.K.na tabi 1,2, ve 3 sayılı cetvele tabir personel ile 4857 sayılı İş kanununa tabi kapsam içi ve kapsam dışı personel görev yapmaktadır. 4046 Sayılı kanunu 22 maddesi ve diğer ilgili mevzuat statülerine göre ayrı ayrı irdelenmiştir.
            A)4046 SAYILI KANUNUN 22.MADDESİNİN PERSONEL AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ;
III- a) 4857 sayılı İş kanununa Tabi Kapsam içi(Sendikalı) Nakle Tabi Personel;
Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler.
 Kuruluşun satılması veya devredilmesi halinde bu kuruluşta çalışan nakle tâbi personelin ataması yukarıdaki hükümlere göre yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele atamayı yapan kurum veya kuruluş tarafından, istihdam fazlası personel için yapılacak atama emri ise kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. Kurum ve kuruluşlar atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Yeni kurumunda görevine başlayan personel istekleri halinde, boş kadro bulunması ve ilgili mevzuata uygun olması şartıyla eski kadro veya pozisyonuna uygun kadrolara kurumlarınca atanabilirler. Askerlik görevlerini yapmakta olanlar için yukarıdaki süreler terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar. Bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve pozisyonlar, boşaldıkları tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
İş kanunlarına tâbi olarak çalışmakta iken, bu madde gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele kıdem tazminatı ödenmez ve bunların önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.
Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.
b) 4857 sayılı İş Kanununa Tabi Kapsam dışı (Sendikasız) Nakle Tabi Olmayan Personel;
Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz.
    HABER EKLEME   25.08.2008  KAYNAK:MEMURLAR.NET
 

REKABET KORULUNDAN SATIŞA ONAYRekabet Kurulu, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş ile Başkent Elektrik A.Ş' nin yüzde 100 oranındaki hisselerinin satışının hâkim durum yaratmadığını kararlaştırarak söz konusu devirlere onay verdi.

Rekabet Kurulu, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki hissesinin blok olarak satış yöntemiyle Akcez Ortak Girişim Grubu veya H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.-Österreichische Elektrizitatswirtschafts Aktiengesellschaft-Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Ortak Girişim Grubuna devri işleminin, hakim durum yaratmasının veya mevcut hakim durumu güçlendirmesinin ve böylece ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına, bu nedenle devre izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi.

Ayrıca, Rekabet Kurulu Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki hissesinin blok olarak satış yöntemiyle H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.-Österreichische Elektrizitatswirtschafts Aktiengesellschaft-Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Ortak Girişim Grubuna veya Akcez Ortak Girişim Grubuna ya da Hema Endüstri A.Ş.'ye devrini de aynı gerekçelerle onayladı.

 

Aşkale Çimento, Aras Elektriğe talip
Aşkale Çimento, özelleştirme kapsamında bulunan Aras Elektrik’e talip oldu.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş’deki yüzde 100 oranındaki hisselerin blok yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla açtığı ihalede ön yeterlilik başvuru süresi sona erdi. Ön yeterlilik için Aşkale Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.-Österreichische Elektritatswirtschafts-Aktiengesellschaft (Verbund) Ortak Girişim Grubu, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Tic A.Ş, Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş, Park Holding A.Ş, Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş, Tgr-Inter Rao Ues Ortak Girişim Grubu uygun bulundu.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın uygun bulduğu 7 firma arasında yer alan Aşkale Çimento, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan Aras Elektrik’i alma noktasında gereken hazırlıkları yapmaya başladı.
Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, “Erzurum, Trabzon, Ağrı, Erzincan, Gümüşhane ve Aşkale’deki yatırımlarımız hızla sürüyor. Tamamen öz sermaye ve çok ortaklı bir yapıya sahibiz. Enerji sektörüne girmeye kararlıyız. Bütün bunların yanında hedefimiz yatırım ve istihdamı geliştirerek, Türkiye’nin en büyük 100 firması içine girmektir. Şu anda Türkiye’nin en büyük 300 firması arasındayız. Aras Elektrik ihalesinde yeterlilik alan 7 firma içindeyiz. Bundan sonra ihale sürecini bekleyeceğiz. İnşallah bu süreç ülkemiz açısından hayırlı olur.”dedi.
Bu arada Aşkale Çimento, Erzincan ve Gümüşhane’de iki dev tesisin yapımına start verdi. Tesisler 2009’un il aylarında devreye girecek. Başkan Yücelik, bu konuda şunları söyledi:
“Çalışanların ve ortakların özverileri ile yollarına emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, “Bu bölgeyi burada olan insanlar kalkındırır. Biz bu inançla Aras Elektrik ihalesine girdik. Zorlu bir süreç olacak. Ama her şekilde bölge insanımıza faydalı olacak bir sonuçla tamamlanacağına inanıyoruz.” dedi.

ZORLU İLE KILPAYI: Geçtiğimiz aylarda Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy Hidroelektrik Santralleri ile Denizli Jeotermal Santrali, Engil Gaz Türbinleri özelleştirme ihalesine katılan Aşkale Çimento, Zorlu Holding’i geçememişti.
 
 8 AGUSTOS CUMA GUNU OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGINDA ENERJI DAGITIM SIRKETLERI GUNDEME ALINDI.
Anayasa Mahkemesi kararıondan sonra,Bakanlık Enerji dağıtım sektörünün  özelleştirmesini 20 Eylülden ittibaren hızlandırıyor.

Yine blok satış yöntemiyle özelleştirilecek Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman illerini kapsayan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş´de ise ön yeterlilik başvurusunda bulunan firmalar  başvuruda bulunacak. İhalede, son teklif verme tarihi ise 15 Eylül olarak belirlendi.

KALAN 2 satış bölgesinde, ihale süreçlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.


ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ DAĞITIM BÖLGELERİ

Öte yandan, özelleştirme kapsamındaki diğer dağıtım bölgeleri şöyle:

-Akdeniz Elektrik A.Ş: Antalya, Burdur, Isparta il sınırları.

-Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş: Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize.

-Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş: Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak.

-Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş: Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli.

-Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş: İzmir, Manisa.

-Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş: Kahramanmaraş, Adıyaman.

-Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş: Sivas, Tokat, Yozgat.

-Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş: Aydın, Denizli, Muğla.

-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş: Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya, Uşak.

-Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş: Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis.

-Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova.

-Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş: Bitlis, Hakkari, Muş, Van.

-Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş: Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop.

-Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş: İstanbul ili Rumeli Yakası.

-İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş: İstanbul ili Anadolu Yakası.

-Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

                                          kaynak:HÜRRİYET GAZETESİ
 ARAS EDAŞ VE MERAM'IN İHALE TARİHİNE AZ BİR SÜRE KALDI
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (“İdare”), 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’deki ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’deki %100 oranındaki hisse, blok olarak, satış yöntemi ile özelleştirilecektir.

 -Daha önce İlanlarda 15.07.2008 günü saat 16.00 olarak belirtilen son teklif verme tarihi 15.09.2008 tarihi saat 16.00 olarak değiştirilmiştir. 

Şirket Adı
 
Görev Bölgesi
Satışa Konu Hisse Oranı(%)
Geçici Teminat Tutarı (ABD $)
İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (ABD $)
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.
 
Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya,
Karaman
 
%100
 
10.000.000 (onmilyon) ABD Doları
 
15.000
(onbeşbin)ABD Doları
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.
Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars
 
 
%100
5.000.000 (beşmilyon) ABD Doları
15.000
(onbeşbin)ABD Doları
                       kaynak: ÖİB resmi web sitesi

FAYDALI BILGI
 
Reklam
 
GÜNCEL
 


TÜM İLLER İÇİN
3 GÜNLÜK
HAVA TAHMİNİ

ESMA'ÜL HÜSNA
 
REKLAM ALANI 1
 
REKLAM ALANI 2
 


E-BORDRO 
BU GÜN 23 ziyaretçi (79 klik) GİRİŞ YAPMIŞTIR
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
PRATİK BİLGİLER  - NÜKTELER  -   DİNİ BİLGİLER  - İLGİNÇ BİLGİLER  - LİNKLER  - ÖNEMLİ LİNKLER  - RESMİ SİTELER  - E-REHBER   - GÜZEL RESİMLER  - ARDAHAN RESİMLERİ  - BİTLİS RESİMLERİ -  GÜROYMAK RESİMLERİ  -  ÇILDIR RESİMLERİ  -  DİNİ RESİMLER -   RÜYA TABİRLERİ -   TİRYAKİ SÖZLER - KOMİK VİDEOLAR -   RÜYA TABİRLERİ - ARDAHAN TEDAŞ -   TEDAŞ PERSONELİ HATIRA SAYFASI RESİMLERİ -   ARDAHAN TEDAŞ ÖZEL SAYFASI -   HTML KODLARI -   OYUNLAR -   PROGRAM İNDİR -   KURAN DİN LE -    YOU TUBE GİRİŞ

fare
PRATİK BİLGİLER SİTENİZ
BAZEN ARAYIPDA BULAMADIĞINIZ HER TÜRDEN AKLINIZDA KALABİLECEK KISA-ÖZ BİLGİLER